Uddannelse

Uddannelse for børn og unge

Uddannelse er vigtigt og fundamentalt.  Arbejdsmarkedet er stort, dette betyder med andre ord at der skal være plads til alle om man ønsker at være akademikere, få en erhvervsuddannelse eller arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Der er skal være jobs til alle, men det kan være svært at vælge det rette. Men jobs i dag kræver højere krav om viden og uddannelse som en del af udviklingen af mennesket.  

I landets folkeskoler er vores børn og unge for mange timer i skole. Der må kigges på skole reformen og skoletimerne. Børn og unge skal have tid til at passe deres folkeskole og lave deres lektier/hjemarbejde. Men det skal ikke være mere end et fuldtids arbejde i skolen med overarbejde. Derfor skal børn og unge være mindre tid i skolen, så de har mulighed for tid til lektierne, være sammen med vennerne, passe en fritids aktivitet, være i SFO eller ungdomsklub. En skole dag burde ikke være længere end til klokken 14:00. Der skal være plads til at børn kan være børn og unge kan være unge. Ved kortere skoletimer skabes der tid til at læreren, som nu  i stedet har mulighed for lave forberedelse til en god er lærerig undervisning.  

Efter vuggestue, børnehave og folkeskolen skal de unge mennesker videre i uddannelses systemet, så at de kan udvikle sig fagligt og opnå større viden samt flere muligheder af jobs.  Men flere og flere unge menneske falder i svinget efter folkeskolen. Derfor skal alle have en ungdomsuddannelse om det er en erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Dette gælder også selv hvis interessen ikke er der for dette, fordi vi ved at erhvervs eller gymnasiale uddannelse er med til at udvikle de unge social, fagligt og hjælper med at tage et sikret valg der giver muligheder. Derudover skal opdelingen af de to uddannelser blødes op, så der er mulighed for fag på tværs af de to uddannelser. 

SU – Statens uddannelsesstøtte er en rigtig god økonomisk hjælp til de unge mens man er under uddannelse, det skal vi være glade for som unge. Faktisk er det verdens højeste SU. Men der skal ikke længere være begrænsninger i forhold til “Fribeløb ved siden af SU” Dette skal afskaffe. Hvis man som ung mener og har lyst til at arbejde ved siden af sin uddannelse/studie eventuelt et relevant arbejde indenfor sit kommende virke, skal man ikke begrænses i dette og være bange for at skulle betalt SU tilbage. Ved et relevant studiearbejde opnår mennesket også økonomisk frihed, sociale relationer og faglig læring i praksis.   

Jeg foreslår: 

  • Børn og unges skoletimer skal reduceres og skabe tid til at læreren har mulighed for forberedelse til en god er lærerig undervisning.  
  • Længste skoledage til klokken 14:00 i folkeskolerne. 
  • At alle skal bede om en  ungdomsuddannelse om det er en erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser eller FGU/andre uddannelser for unge. 
  • Læringspligten skal sættes op.  
  • Ny SU-reform.
  • Fribeløb ved siden af SU skal afskaffes.   

Læs mere om mine mærkesager her:

.