Trivsel

Børn og unge skal have det godt. De skal være sunde og raske, så de kan vokse og udvikle sig til det menneske de har lyst til at være.  De skal hjælpes, lyttes til, respekteres og forstås. De skal have de bedste forudsætninger og forebyggelse gennem livet til de bliver voksne og gamle efter et langt arbejdsliv.   

Alt for mange børn og unge trives desværre ikke ordentligt i det danske land, og der ses en større stigning i dette og det skal stoppes nu. Det er gældende for begge køn. Alt for mange rammes af stress, mobning, psykiske eller mentale belastninger, som kan undgås.  

Der er større pres hos børn og unge som begrænser dem i deres udvikling og ofte slukkes lyset inden det overhovedet er tændt. Fraværsregistreringssystem som ikke fungere optimalt og giver ukorrekt billede af elevernes fravær og føles som straf for de unge. Karakterræs som fylder meget og ligger ekstra unødvendigt pres på dem, i stedet for at fokuser på vurderingen og forklare, hvorfor at man få den karakter man får, så der er mulighed for at blive bedre og udvikle sig. Dette kræver bedre vejledning, så eleverne opnår en forståelse og ikke slukker deres drømme og håb om at blive til noget. De unge har derudover brug for fritid, interesse i andre aktiviteter og deres medmennesker.   

Det gælder om at motiverer børn og unge til at leve blandt og i fællesskabet. Det er de voksnes ansvar at hjælpe børn og unge, dette gælder altså forældrene og/eller pædagoger, lærere, sundheds personale, gerneralt alle voksne der ser børn og unge mistrives om at sætte ind imod. Særlig mobning i skolerne, skal der sætte ind i tidligt stadie. Der skal derfor tildeles en resurseperson på landets skoler som kan hjælpe børn og unge med deres problemer og hjælpe dem i den rette retning og tilbage på sporet. Børn og unge skal ikke “bare” have trukket en psykisk diagnose ned over hovedet, nogle gange er det en del af den personlige udvikling og de forstyrrelser som følger med når man er barn eller ung. De har brug for en ansvarlig person der kan hjælpe dem.  

Særlig børn og unge med skjulte handikap skal have ret til en ressource person som kan støtte og vejlede dem. Det kan enten være ved et faglig, fysisk eller psykisk handicap som har behov for ekstra støtte og hjælp. Det skal der være plads til og de skal have den fornødne hjælp og vejledning af en voksen med faglig baggrund og kompetencer.  

Jeg foreslår: 

  • At vi motiverer børn og unge ved at fokuserer på vurdering og forklaring af karakterer til at blive bedre. Fokus på god og konstruktiv feedback. 
  • At børn og unge skal have mulighed for at have en meningsfyldt fritidsaktivitet. Forældre og skoler må støtte børn og unge i dette. 
  • At fraværsregistreringssystem skal revideres. 
  • At digitalt forbrug mindskes. 
  • Børn og unge med skjulte handicap – Ret til en ressource person. 

Læs mere om mine mærkesager her:

.