Sundhed

Det danske sundhedsvæsen

Sundhed er noget af det allervigtigste i livet, for uden sundhed kan vi ikke være frie og leve, det er for alle mennesker en stor og vigtig del af kernevelfærden.  Alle danskere kommer før eller siden i kontakt med Det Danske Sundhedsvæsen, det ved vi.  

I sundhedsvæsenet er der mange fagpersoner (Læger med forskellige specialer på sygehuse/hospitalet, praktiserende læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, portører/service, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmaceuter, diætister mm.) som alle er vigtige for at hjulet kan dreje rundt uden bump på vejen. Det er faggrupper som altid står klar til at hjælpe, om det er fysiske sygdomme eller psykiske.  Derfor er det vigtigt at ressourcerne, de faglige kompetencer og økonomien hænger sammen. Det skal kunne betale sig at være ansat på fuldtid frem for på nedsat tid eller vikar, med overarbejdstimer og ekstra arbejde.  

Sundhed handler om forebyggelse og helbredelse.  Vi lever længere og er bedre til at behandle, men hvis der ikke er de mange fagpersoner til at opretholde dette, så går sundheden i den gale retning. Vi er derfor nødt til at rekruttere flere af disse fagpersoner, vi ved at der særligt lige nu mangler sygeplejersker og særlig på de danske sygehuse, dette skal der handles på, nu.  

Som eksempel, så i stedet for at have 3 medicinske afdelinger som er underbemandet og arbejder under urimelig vilkår og ansvar. Så må der nedlægges afdelinger og i stedet oprette velfungere afdelinger der kan ydre den bedste pleje og behandling under rimelig vilkår og ansvar med den rette normering. På den måde opnås en effektiv diagnosticering og en hurtig efterfølgende behandling, og at der tages udgangspunkt i den enkelte patients behov. Der skal ligges vægt på de sundhedsfaglige kerneopgaver. 

Lige nu er de danske sygehuse i det danske land delt op i 5 regioner, dette skal der laves om på. Vi har allerede nedlagt amterne og er godt i gang med nye supersygehuse, det er rigtig godt. Men regionerne skal nedlægges og i stedet skal sundhed og de danske sygehuse styres af kun en professionel ledelse til at sikre den bedste pleje og behandling i hele det danske sundhedsvæsen. På den måde er er der sikkerhed for at et behandlingsforløb vil kunne være mere effektiv og mere til patienterne samt en større økonomisk besparelse. Regionerne er ineffektive og forvalter ikke skattekroner god nok. Ved at nedlægge regionerne skabes der et større nationalt ansvar og overblik. Der skal være fri og lige adgang til sygdomsbehandling om det er fysik eller psykisk sygdom.  

Der skal være et fælles akutbredskab som sikre at alle dansker kan føle sig trygge og med ret til den bedste og mest effektive behandling uanset, hvor i landet man befinder sig. Der skal være den bedste dækning med ambulancer, akutlægebiler og lægehelikoptere. Derudover politiet og brandvæsnet.   

De administrative opgaver er ikke dem som hjælper mennesket igennem sygdom, det er tilstedeværelsen hos patienter, derfor skal det skures markant ned på administrative opgave så der er tid til at sundhedspersonalet kan hjælpe mennesket med behov for hjælp. Derudover skal der været et og kun et fælles sundhedssystem i det danske sundhedsvæsen. Der skal ikke være usikkerhed om forudgående behandling og fremadrettet behandling. Der skal ikke være ventetid på at eksempelvis scanningsbilleder skal overføres til et andet sygehus/hospital, hvorefter flere timer finde ud af der kunne have været en behandling som er for sent nu.  

Jeg foreslår derfor: 

  • Der skal kigges på uligheden mellem aflønning til fastansatte sygeplejerske og vikarlønninger. Det skal kunne betale sig at være ansat på 37 timer frem for nedsat tid.  
  • Vi skal rekruttere sundheds faglige fagpersoner særligt sygeplejerske som der er en stor og stigende mangel på. Men også læger samt social- og sundhedspersonale.
  • Anerkende ansvaret og de vilkår samt arbejdsopgaver som sundhedspersonalet står overfor. 
  • De 5 regioner skal nedlægges. Der skal etablere en professionel ledelse “SygehusDK/Det danske sundhedsvæsen” som har det overordnede ansvar for drift af de danske sygehuse. 
  • Sikre et nationalt akutberedskab.
  • Der skal være et og kun et fælles IT-sundheds system i hele Danmark.  

Læs mere om mine mærkesager her:

.