Skat

SKATTER I DET DANSKE LAND

Skat i Danmark er den store skattekiste i det danske land, og i fællesskab betaler vi til denne. De politiske blokke er låst fast over for hinanden i stedet for at finde en løsning. Skatten skal være fordelt bedre og mere retfærdigt gerne et sted i midten. Der skal stilles krav til skattesystemet som skaber øget velstand for hele det danske samfund og ikke den enkelte men for fællesskabet.  

Indkomstskatten både i top og bund skal sænkes mens at den progressive skat opretholdes. Hvis progressionen opretholdes skal der sikres at dem med de højeste indkomster ikke alene bære det tunge læs, men i stedet det største læs. Med den store last skal kapitalindkomst sænkes, så den enkelte eller virksomheder kan opnå gevinst i den anden ende. Derfor skal der kigges på selskabsskatten, som skal sænkes. På den måde sikre vi at virksomheder kan udvikle sig og vokse sig større og samtidig skabe muligheder for nye virksomheder. Det ville føre til flere arbejdspladser og Danmark bliver et rigere land som vækster og øger velstand for hele samfundet.  

Der skal uden tvivl finansieres penge til de offentlige udgifter særligt i social- og sundhedssektoren som er under et stort pres på mange måder. Der skal og må sætte penge af til dette, så social- og sundhedssektoren i forsætter i den gale retning.  

Det skal være motiverende for den enkelte danske borger at betale skat. Hvis vi vil have den høje levestandard, som vi har i det fantastiske land vi lever i, nemlig et af verdens bedste lande, Danmark. Men det betyder også at vi ved at der er pædagogerne i intuitionerne som kan passe ens børn og unge. At der er lærere som kan undervise vores børn og unge. At der er sundhedspersonale til at redde akut syge, pleje og behandle dem samt passe på vores ældre, handicappet og særlige udsatte borger. At der er beredskab i form af ambulance, politi og brandvæsen der sørger for at vi danske kan føle os trygge og sikre.  

Jeg foreslår: 

  • Den progressive skat skal opretholdes – Skatten skal sænkes i top og bunden. 
  • Kapitalindkomst og selskabsskatten skal sænkes.  
  • Finansiering til de offentlige udgift – Der skal kigges på uligheden mellem aflønning til fastansatte og vikarlønninger i den offentlige sektor.
  • Til trods for det højeste skattetryk skal samfundet fungere og det skal være motiverende at betale sin skat og bidrage til fællesskabet og øge velstanden i hele det danske samfund. 

Læs mere om mine mærkesager her:

.