Mærkesager

Jeg kæmper for:

 • Det danske sundhedsvæsen
 • Ældrepleje for vores ældre
 • Børn og unges trivsel
 • Uddannelse for børn og unge
 • Skatter i det danske land

Læs beskrivelse og forslag herunder

Det danske sundhedsvæsen

Sundhed er noget af det allervigtigste i livet, for uden sundhed kan vi ikke være frie og leve, det er for alle mennesker en stor og vigtig del af kernevelfærden.  Alle danskere kommer før eller siden i kontakt med Det Danske Sundhedsvæsen, det ved vi.  

Læs mere om min mærkesag “sundhed” her:

.

Jeg foreslår: 

 • Der skal kigges på uligheden mellem aflønning til fastansatte sygeplejerske og vikarlønninger. Det skal kunne betale sig at være ansat på 37 timer frem for nedsat tid.  
 • Vi skal rekruttere sundheds faglige fagpersoner særligt sygeplejerske som der er en stor og stigende mangel på. Men også læger samt social- og sundhedspersonale.
 • Anerkende ansvaret og de vilkår samt arbejdsopgaver som sundhedspersonalet står overfor. 
 • De 5 regioner skal nedlægges. Der skal etablere en professionel ledelse “SygehusDK/Det danske sundhedsvæsen” som har det overordnede ansvar for drift af de danske sygehuse. 
 • Sikre et nationalt akutberedskab.
 • Der skal være et og kun et fælles IT-sundheds system i hele Danmark.  

Ældrepleje for vores ældre

Før eller siden bliver vi ældre og alderen ender med at indhente os alle. På et tidspunkt i vores liv er der ikke længere de fornøden kræfter til at passe os selv uden hjælp fra andre. Heriblandt står fællesskabet og den enkelte til regnskab, men det er desværre ikke alle som er forberedt.   

Læs mere om min mærkesag “Ældreplejen” her:

.

Jeg foreslår: 

 • At der indføres en plejeopsparing. 
 • At pensionskasserne i fremtiden skal have en stor rolle til bofællesskaber som seniorboliger. 
 • At ægtepar aldrig skilles ad, hvis den ene part har behov for at flytte til plejehjem. 
 • At kommunale plejehjem skal drives selvstændigt fra bestyrelse og den daglige ledelse. 
 • Rekruttere social- og sundhedspersonale.

Børn og unges trivsel

Børn og unge skal have det godt. De skal være sunde og raske, så de kan vokse og udvikle sig til det menneske de har lyst til at være.  De skal hjælpes, lyttes til, respekteres og forstås. De skal have de bedste forudsætninger og forebyggelse gennem livet til de bliver voksne og gamle efter et langt arbejdsliv.   

Læs mere om min mærkesag “Trivsel” her:

.

Jeg foreslår: 

 • At vi motiverer børn og unge ved at fokuserer på vurdering og forklaring af karakterer til at blive bedre. Fokus på god og konstruktiv feedback. 
 • At børn og unge skal have mulighed for at have en meningsfyldt fritidsaktivitet. Forældre og skoler må støtte børn og unge i dette. 
 • At fraværsregistreringssystem skal revideres. 
 • At digitalt forbrug mindskes. 
 • Børn og unge med skjulte handicap – Ret til en ressource person. 

Uddannelse for børn og unge

Uddannelse er vigtigt og fundamentalt.  Arbejdsmarkedet er stort, dette betyder med andre ord at der skal være plads til alle om man ønsker at være akademikere, få en erhvervsuddannelse eller arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Der er skal være jobs til alle, men det kan være svært at vælge det rette. Men jobs i dag kræver højere krav om viden og uddannelse som en del af udviklingen af mennesket.  

Læs mere om min mærkesag “Uddannelse” her:

.

Jeg foreslår: 

 • Børn og unges skoletimer skal reduceres og skabe tid til at læreren har mulighed for forberedelse til en god er lærerig undervisning.  
 • Længste skoledage til klokken 14:00 i folkeskolerne. 
 • At alle skal bede om en  ungdomsuddannelse om det er en erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser eller FGU/andre uddannelser for unge. 
 • Læringspligten skal sættes op.  
 • Ny SU-reform
 • Fribeløb ved siden af SU skal afskaffes.  

Skatter i det danske land

Skat i Danmark er den store skattekiste i det danske land, og i fællesskab betaler vi til denne. De politiske blokke er låst fast over for hinanden i stedet for at finde en løsning. Skatten skal være fordelt bedre og mere retfærdigt gerne et sted i midten. Der skal stilles krav til skattesystemet som skaber øget velstand for hele det danske samfund og ikke den enkelte men for fællesskabet.  

Læs mere om min mærkesag “skat” her:

.

Jeg foreslår: 

 • Den progressive skat skal opretholdes – Skatten skal sænkes i top og bunden. 
 • Kapitalindkomst og selskabsskatten skal sænkes.  
 • Finansiering til de offentlige udgift – Der skal kigges på uligheden mellem aflønning til fastansatte og vikarlønninger i den offentlige sektor.
 • Til trods for det højeste skattetryk skal samfundet fungere og det skal være motiverende at betale sin skat og bidrage til fællesskabet og øge velstanden i hele det danske samfund.