Ældreplejen

Ældrepleje for vores ældre

Før eller siden bliver vi ældre og alderen ender med at indhente os alle. På et tidspunkt i vores liv er der ikke længere de fornøden kræfter til at passe os selv uden hjælp fra andre. Heriblandt står fællesskabet og den enkelte til regnskab, men det er desværre ikke alle som er forberedt.

Vi er nødt til at være økonomisk forberedt på dette, delvist ved at den enkelte sparer op til pension men samtidig at de forventninger der ligger i ældreplejen imødekommes. Der skal være ressourcerne til at det offentlige har ordentlige plejevilkår for vores ældre nu. 

Men på den lange bane, ville de forventninger desværre nok ikke kunne imødekommes. Derfor er vi nødt til at indføre en plejeopsparing som alle dansker er en del af. Danskerne skal have mulighed for spare op via deres arbejdsmarkeds- og privatpensioner. Mens staten indbetaler til opsparingen for danskerne udenfor arbejdsmarked. Plejeopsparingen skal være med til at sikre betaling for hjemmehjælp og ekstra ydelser både på de offentlige og private plejehjem.  

Vores ældre skal bo hvor de har lyst, så længe de ønsker det, men det er ikke alle som har mulighed for dette. Nogen ældre har lyst til det sociale samvær ved at bo i et bofællesskab. For andre er ældreboliger eller plejehjemmet den bedste løsning. Særligt hvis man har behov for den ekstra pleje og omsorg ville den bedste løsning være på plejehjem. Dem som bor i eget skal man tilbyde hjemmehjælp og med mulighed for ekstra hjælp som betales fra egen lomme eller af plejeopsparingen til ekstra ydelser fra enten offentlige eller private aktører.  

Ved bofællesskabet har vores ældre ofte styrken til selv at klare sig, men har brug for det sociale samvær. Samtidig er der mulighed for at kunne hjælpe hinanden og andre, hvilket mindsker behovet for pleje og omsorg. Pensionskasserne skal i fremtiden have en stor rolle i at drive og finansiere flere bofællesskaber som seniorboliger både til den enkelte og til par.  

Plejehjemmet er til dem som har et stort pleje og omsorgs behov. Ofte er det kun den ene ægtefælle som har dette behov, men dette betyder ikke at ægteparret skal skilles ad. Det skal i fremtiden altid være muligt at et ægtepar kan flytte ind på et plejehjem sammen. Samtidig vil den anden part være til hjælp og aflastning.  

De kommunale plejehjem bør drives mere selvstændigt men egen bestyrelse og den daglige ledelse. De danske kommuner skal sætte rammebetingelserne, men det er bestyrelsen og ledelsen der skal stå på mål og have ansvaret.  

Jeg foreslår: 

  • At der indføres en plejeopsparing. 
  • At pensionskasserne i fremtiden skal have en stor rolle til bofællesskaber som seniorboliger. 
  • At ægtepar aldrig skilles ad, hvis den ene part har behov for at flytte til plejehjem. 
  • At kommunale plejehjem skal drives selvstændigt fra bestyrelse og den daglige ledelse. 
  • Rekruttere social- og sundhedspersonale.

Læs mere om mine mærkesager her:

.